PŘÍJEMCI DARŮ

Podle usnesení vlády č. 334 z roku 1999 a dalších úprav mohou být příjemci darů pouze tyto subjekty:

  • Spolek,
  • Ústav,
  • Sociální družstvo,
  • Obecně prospěšná společnost,
  • Nadace,
  • Nadační fond,
  • Registrovaná církev nebo náboženská organizace,
  • Obce,
  • Příspěvková organizace