Charakteristika lesního závodu Kladská

 

Členění LZ Kladská

LZ Kladská je rozdělen na 4 polesí, které se dále člení na lesnické úseky:

  • polesí 11. Krásno – l.ú. Milíře, Čistá a Bečov
  • polesí 12. Kostelní Bříza – l.ú. Studánka, Smrkovec, Těšov, Březová, Kostelní Bříza a Lazy
  • polesí 13. Prameny – l.ú. Krásná Lípa, Rotta, Vlček a Mokřiny
  • polesí 14. Lázně Kynžvart – l.ú. Úbočí, Jarov, Lysina, Rybníky a Peklo
Polesí 11 – Krásno 12 –  Kostelní Bříza 13 – Prameny 14 – Kynžvart Celkem LZ Kladská
Porostní půda 3 239,47 3 711,27 3 453,89 3 863,02 14 267,65
Bezlesí 43,65 58,34 47,36 31,68 181,03
Lesní pozemky 3 283,12 3 769,61 3 501,25 3 894,7 14 448,68
Jiné pozemky 181,25 142,58 131,84 86,24 541,91
PUPFL celkem 3 464,37 3 912,19 3 633,09 3 980,94 14 990,59
Ostatní pozemky 4,28 7,39 0,51 8,42 20,6
Celkem za polesí 3 468,65 3 919,58 3 633,60 3 989,36 15 011,19
Vedoucí polesí Ing. Hubert Prágr Ing. Jan Bláha Ing. Stanislav Smolík Ing. Vladislav Liška  
Členění LHC dle lesních úřadů
Lesní úřad 4102 – Cheb 4103 – Karlovy Vary 4105 – Mariánské Lázně 4107 – Sokolov Celkem LHC Kladská
Porostní půda 1 692,58 120,45 4 450,67 8 003,95 14 267,65
Bezlesí 4,37 0,36 54,06 122,24 181,03
Lesní pozemky 1 696,95 120,81 4 504,73 8 126,19 14 448,68
Jiné pozemky 31,21 3,67 179,45 327,58 541,91
PUPFL celkem 1 728,16 124,48 4 684,18 8 453,77 14 990,59
Ostatní pozemky 0,39 0 10,89 9,32 20,60
Celkem za polesí 1 728,55 124,48 4 695,07 8 463,09 15 011,19
Základní charakteristika oblasti

Slavkovský les – tvoří západní část Karlovarské vrchoviny. Jde o členitou vrchovinu pestrého geologického složení. Základní rysy reliéfu Slavkovského lesa tvoří plochá rozvodí, zahloubená rozvodí a výrazné svahy. Průměrná nadmořská výška je kolem 750 m.Na JZ je oblast ohraničena výraznými zlomovými svahy a dosahuje zde nejvyšších výšek – Lesný 983 m a Lysina 981 m. Nejníže položená oblast je naopak v severní části LHC u Starého Sedla ( 440 m.n.m).

Lesní vegetační stupně

Přehled lesních vegetačních stupňů na LHC Kladská uvádí tabulka:

Lesní vegetační stupeň Plocha (ha) %
0 706,95 4,95
3 181,3 1,27
4 738,56 5,18
5 3 758,13 26,34
6 4 021,94 28,19
7 4 726,91 33,13
8 128,67 0,90
9 5,19 0,04
Celkem porostní půda 14 267,65 100,00
Druhová struktura

Zastoupení jehličnatých dřevin v rámci LHC činí 90,5 %, listnatých 9,5 %. Nejvíce je zastoupen smrk (83,4 %), borovice lesní (4,5 %), bříza (3,1 %), buk (2,7 %), olše lepkavá (1,9 %) a modřín (1,5 %). Ostatní dřeviny mají zastoupení menší než 1 %.

Plošné zastoupení hlavních dřevin (%) v LHC Kladská

Dřevina % z celku
smrk 83,38
borovice 4,47
modřín 1,53
jedle 0,30
ostatní jehličnaté 0,78
bříza 3,08
buk 2,70
olše 1,90
klen 0,46
dub 0,39
osika 0,32
ostatní listnaté 0,69
Celkem 100