Všeobecné informace

 1. Každý lovecký host musí být vybaven platným loveckým lístkem a být pojištěn.
 2. Každému loveckému hostu se přidělí lovecký průvodce.
 3. Loveckým dnem se rozumí ranní a večerní vycházka.
 4. Příprava a režije lovu 1000,- Kč se účtuje každému loveckému hostu jednorázově za celou délku pobytu na jedné lovecké akci.
 5. Poplatek za průvodce hradí lovecký host pouze v případě úspěšného lovu, chybení či postřelení zvěře.
 6. Za dohledávku zvěře s lovecky upotřebitelným psem se účtuje 800,- Kč.
 7. Preparace trofeje – prosté vybělení lebky, může být loveckému hostu na jeho žádost provedena do 48 hodin.
 8. Za použití služebního vozidla LZ Kladská se účtuje loveckému hostu 15 Kč/1km.
 9. Prodej zvěřiny se provádí podle aktuálního ceníku LZ Kladská.
 10. Poplatky za rybolov:
  Kladská-  Jezero
  1 den 400,-
  1 den – zvýhodněná sazba pro hosty ubytované na zámečku Kladská 300,-
  měsíční 1 200,-
  sezonní (01.05 – 31.10) 3 000,-
 11. K poplatkům za lov a služby s ním spojené (vyjma rybářských lístků) se účtuje 21 % daň z přidané hodnoty. Při prodeji zvěřiny se účtuje 15 % daň.
 12. Poplatky spojené s lovem hradí lovecký host poslední den svého pobytu v lovecké kanceláři na Kladské. Za lovecké účty je možné platit i platební kartou.